Nicklas Larsson

Namn:  Nicklas Larsson
Född: September 1965
Utbildning: Förr motvilligt, nu beredvilligt
Befattning: IT-ansvarig
Specialområde: Teknik
Förebild: Åsa-Nisse
Styrka: Hmm, en 3-4 armhävningar kanske?
Målsättning: Ett lägre BMI
Motto: Var dig själv – det finns redan så många andra.