Om oss

Stockholms Plattsättning – en tradition vi gärna för vidare

"Stockholms Platt" är ett välkänt begrepp i den svenska byggbranschen sedan 1934.

Under femtiotalet utvecklades marknaden för byggkeramik och det blev vanligt att specialistföretag utförde underentreprenader. Stockholms Platt växte och arbetsområdet blev hela Sverige. Nya avdelningar för plastmattor, taktäckning och materialförsäljning startades, men plattsättning förblev kärnverksamheten och Stockholms Platt var under många år landets största plattsättningsföretag.

Företaget har under de gångna åren varit med om olika perioder av omstruktureringar och ägarbyten. Dagens Stockholms Platt har iklätt sig en kostym som är anpassad till vår affärside: "Att vara en rätt dimensionerad samarbetspartner med hög servicegrad inom vårt specialistområde, keramiska plattsättningsentreprenader. Att arbeta inom ett geografiskt överblickbart område. Att kunna leva upp till högt ställda och berättigade krav på kvalitet, pålitlighet och kunskap."

Vi vet att vi kan klara detta, genom en väl inarbetad och sammansvetsad stomme av människor inom företagets ledning och plattsättarkår - alla med många års erfarenhet i företaget.

Org. Nr: 556731-4157
Säte: Stockholms län


Personal

 

   Conny Zettergren
   Kalkyl & Försäljning 
   
   Läs mer » 


   Nelya Johansson
   Ekonomibiträde
    
   


   Axel Eek
   Controller
      
   Läs mer » 


   Johan Sundqvist
   Arbetsledare
   
   Läs mer » 


   Nicklas Larsson
   IT-ansvarig
   
   Läs mer » 


   Roland Huldt
   Bygg & Fastighetsservice